O nama

onamaNa osnivačkoj skupštini održanoj 10.05.2003 godine donesena je odluka o osnivanju udruženja zdravstvenih tehničara “Medicinar”.
Svrha i ciljevi osnivanja i postojanja udruzenja su: Očuvanje i zaštita profesije zdravstvenih tehničara; Zadovoljavalnje stručnih i ličnih potreba zdravstvenih tehničara te zaštita zdravlja građana.