Kotizacija za IV simpozijum

ŠPARKASE BANK

TRANSAKCIJISKI RAČUN: 1990550007144385

NAZNAČITI: Za udruženje “Medicinar” Brčko , kotizacija za učešće na IV simpozijumu.

Kotizacija 50,00 KM.