FOTO: Prvi simpozijum medicinskih sestara i tehnicara iz prakse

Donosimo Vam fotografije sa Prvog simpozijum medicinskih sestara i tehnicara iz prakse odrzanog tokom aprila 2016. u Brčkom