Satnica prezentacije radova na prvom simpozujumu medicinskih sestara i tehnićčara u praksi Brčko

PRVI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM BRČKO DISTIKT BIH

U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA „MEDICINAR BRČKO DISTRIKT

23.04.2016             SALA – I-

 • 09,00h—-Ivanka Adžić- Predsjednica UMSIB Republika Srbija –Jačanje sestrinstva i obrazovanje
 • 09,20h—-Maksida Jašarević—Dijabetično stopalo—JZU ZC Brčko
 • 09,30h—-Dragana Bilić i Miroslav Cvjetinović—Kako se kontroliše šećerna bolest—DZ Bijeljina
 • 09,40h—-Almira Zukić Akutni infarkt miokarda JZU UKC Tuzla Klinika za interne bolesti
 • 09,50h—-Dušica Jović i Gordana Gavrić—Prevencija dijabetesnog stopala—DZ Bijeljina
 • 10,00h—-Stojanović Milka, Dušica Jović i Gordana Gavrić— Tretman dekubitalne rane—DZ Bijeljina
 • 10,10h—-Mušić A., Vejzović A., Serdarević S.—Primjena“Vacum assisted clouser“ terapije u liječenju hroničnih rana— JZU UKC Tuzla
 • 10,20h—-Delić Sadžida, Gazibegović Z, Jurić A—-Zdravstvena njega pacijenata sa subarahnoidalnom hemoragijom— JZU UKC Tuzla
 • 10,30h—-Pilipović Šefika,Snježana Havić— Ergometrija—Kantonalna bolnica Bihać
 • 10,40h—-Jamaković Hatidža,Anes Hadžiefendić—Tretman pacijenata oboljelihod koronarne bolesti—JZU UKC Tuzla Klinika za kardiovaskularne bolesti
 • 10,50 h Diskusija

11,00-11,30h— PAUZA

 • 11,30h—-Tunović Nizama, Azra Pejković—Dnevna bolnica—UKC Sarajevo
 • 11,40h—-Biljana Sekulić, Mujkić N.—Prednosti dnevne hirurgije—JZU UKC Tuzla
 • 11,50h—-Davor Divković—Patronažna sestrinska briga za starije ljude u zajednici—JZU ZC Brčko
 • 12,00h—-Fikreta Jusufović, Elvedin Duran —Palijativno zbrinjavanje pacijenta oboljelog od malignog oboljenja—JZU ZC Brčko
 • 12,10h—-Amra Stuhli, Samir Husić—Palijativna medicinska njega-izazov za budućnost—JZU UKC Tuzla-Centar palijativne njege
 • 12,20h—-Tarik Hasibović—Genetski modificirani organizmi(GMO—Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
 • 12,30h—-Dino Cerić—Bolesti ishrane
 • 12,40h—-E.Peštalić, S.Sivić, I.Omeragić, F.Imširović—Društvene odrednice zahtjeva pacijenata za tretman pogoršanja hipertenzije u SHMP Gradača—JZU DZ Gradačac
 • 12,50h—- Andrijana Jurić—Uvođenje akreditacijskih standarda u Kliniku za anesteziologiju i reanimatologiju—JZU UKC Tuzla
 • 13,00 h ——Muratbegović V,Alić M,Suljendić A,M Jahić Sestrinske procedure kod alergijskog rinitisa nosne polipoze JZU UKC Tuzla Klinika bolesti uha,grla i nosa
 • 13,10 h Diskusija

13,30-15,00—RUČAK

 • 15,00h—-Huremović Zejna—QFT krvni testza TBC infekciju—Opća bolnica Tešanj-Mikrobiološka služba
 • 15,10h—-Raza Smajić, Amira Zonić—Ekspozicijski incidenti, postupci i mjere zaštite zaposlenika Klinike za zarazne bolesti—JZU UKC Tuzla
 • 15,20h—-Dragana Gajić—Tretman medicinskog otpada u—JZU Brčko
 • 15,30h—-Kljaić Aleksandar, Stefan Janjić—Deratizacija gradske tržnice u gradu Banja Luka—JZU DZ Banja Luka
 • 15,40h—-Nada Isić—Febrilna neutropenija kao posljedica hemoterapije—JZU UKC Tuzla-Klinika za onkologiju, hemoterapiju i radioterapiju
 • 15,50h—- Sadik Jahić   Savremene metode laboratorijske dijagnostike u mikrobiologiji JZU UKC Tuzla Poliklinika za dijagnostiku
 • 16,00h—-Amer Čivić—Uticaj fizikalnih procedura na rehabilitaciju—JZU Brčko
 • 16.10 h Diskusija

23.04.2016   SALA -II  –

 • 09,00h—-Tajiba Nurkić—Riječ kao lijek—DZ Orašje
 • 09,10h—-Fikreta Jusufović, Angelika Lučić,Božica Pantelić—Konflikti—JZU ZC Brčko
 • 09,20h—-Gibić Devleta—Izgaranje na poslu“BURNOUT SINDROM“—
 • 09,30h—-Pilipović Šefika, Ramić Zineta—Stres i posljedice—Kantonalna bolnica Bihać
 • 09,40h—-Režić Hanka—Mobing-zlostavljanje radnika—JZU UKC Tuzla
 • 09,50h—-Salih Slijepčević,Senada Mujačić, Selma Sinanović,Mirza Jahić—Upravljanje kliničkim rizikom unutar—
 • Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla—JZU UKC Tuzla
 • 10,00h—-Slađana Radić—Prevencija i rano otkrivanje dojke—JZU ZC Brčko
 • 10,10h—-Amela Selimović, Tatjana Paočić—Aspiraciona punkcija (FNA) u dijagnostici dojke—JZU UKC Tuzla-Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu
 • 10,20h—-Husagić Fahira, Filipović V.—Neurohirurško liječenje tumora dječije dobi—JZU UKC Tuzla
 • 10,30h—-Čudić S., Grabić N., Jahić M.—Plasiranje umbilikalnog venskog katetera—JZU UKC Tuzla
 • 10,40h—- Džindo Alisa— Uloga i zadatak laboratorijskog tehničara u pripremi laboratorije za akreditaciju
 • 10,50hDiskusija

11,00-11,30h— PAUZA

 • 11,30h—-Dženana Mahmutović—Moždani udar, stres kao faktor rizika—JZU Psihijatrijska bolnica Kantna Sarajevo
 • 11,40h—-Hasija Šaldić—Stres i sagorijevanje—JZU DZ Gradačac
 • 11,50h—-Feta Zarif,Šabeta Nermin—Postraumatski stresni poremećaj-PTSP—Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
 • 12,00h—-Dijana Nikolić,Meliha Hrustić i Dejan Milovanivić—Jacanje sestrinskih kompetencija u okviru Centra za zaštitu mentalnog zdravlja—-JZU ZC Brčko
 • 12,10h—Jahić M,Sinanović S,Šiljgović R,Suljendić A Poboljšanje kvaliteta uvođenjem PACS sistema JZU UKC Tuzla
 • 12,20h—-Kuloglija Jasmina—Okupaciona terapija na dječijoj i adolescentnoj psihijatriji- uloga terapeuta—KCU Sarajevo-Psihijatrijska Klinika, odjel za dječiju i adolescentnu psihijatriju
 • 12,30h—-Rabija Fejzović—Zlostavljanje i zanemarivanje djece—KCU Sarajevo-Psihijatrijska Klinika, odjel za dječiju i adolescentnu psihijatriju
 • 12.40 h—- MiodragVasilić,Jasna Šibonjić,Aleksandra Ristić Zaštita mentalnog zdravlja hroničnih  duševnih bolesnika JZU Zdravstveni centar Brčko
 • 12,50h—- Sanel Deljić— Zakonski okviri i učestalost bolničkih infekcija na Tuzlanskom Kantonu u 2014. i 2015. godini
 • 13,15 h Diskusija

13,30-15,00—RUČAK

 OD 15,00h    OKRUGLI STO

 • 15,00h—-Azra Malkoč—Uzroci i mogućnosti ublažavanja stresa madicinskih sestara—KB Bihać
 • 15,20h—-Drakovac Eldin, Šabeta Nermin—Stres i sindrom izgaranja na poslu—Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

 

SALA III-SPRAT HOTELA

POSTER PREZENTACIJE  13 SATI

 • -Lejla Hasanović DPST savjetovalište Zavoda za Javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona
 • -Nizama Bečić Infekcija HPV-om JZU UKC Tuzla Klinika za Onkologiju, hemoterapiju i radiologiju
 • -Armina Salihović,Aleksandra Ristić,Suada Rešidović Koordisana briga i uloga medicinske sestre JZU Zdravstveni centar Brčko
 • -Slađana Radić,Dragan Pejić,Angelika Lučić,Božica Pantelić Način aplikacije insulina kod pacijenata oboljelih od dijabetes mellitus-a JZU Zdravstveni centar Brčko