Produženje prijema radova!

Dana 26.02.2016. Organizacioni odbor donosi odluku da se zbog tehničkih razloga prijem radova produži na 11.03.2016. godine.

Potvrda o prijemu radova 18.03.2016. godine.