slide1
slide2
slide3

Reisa Džemaludina Čauševića 1, 76100 Brčko distrikt BiH

Opširnije

O nama

O nama

Na osnivačkoj skupštini održanoj 10.05.2003 godine donesena je odluka o osnivanju udruženja zdravstvenih tehničara "Medicinar". Svrha i ciljevi osnivanja i postojanja udruzenja su: Očuvanje i zaštita profesije zdravstvenih tehničara; Zadovoljavalnje stručnih i ličnih potreba zdravstvenih tehničara te zaštita zdravlja građana.

Opširnije

Medicinar Brcko

JZU Zdrastveni centar

Hipokratova zakletva