O nama

November 16, 2022 0 Comments

Na osnivačkoj skupštini održanoj 10.05.2003. godine donesena je odluka o osnivanju udruženja zdravstvenih tehničara “Medicinar”. Svrha i ciljevi osnivanja i postojanja udruzenja su: Očuvanje i zaštita profesije zdravstvenih tehničara; Zadovoljavalnje stručnih i ličnih potreba zdravstvenih tehničara te zaštita zdravlja građana. Reisa Džemaludina Čauševića 1, Brčko distrikt BiH mail: medicinar.brcko@gmail.com tel. +387 (0)49 217 422 fax. …

Zdravstveni centar Brčko

November 16, 2022 0 Comments

JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Reisa Džemaludina Čauševića 1 76100 Brčko distrikt BiH telefon: 049/234-740 centrala: 049/217-422 faks: 049/216-050 e-mail: zdravstveni.centar@jzubrcko.com e-mail: brcko.bolnica@gmail.com JIB 4600324320000 PDV broj 600324320000

Hipokratova zakletva

November 16, 2022 0 Comments

Hipokratova zakletva nastala je prije 2500 godina i prvi je kodeks liječničke etike u kojem se po prvi puta utemeljuje liječništvo kao profesija s određenim etičkim obvezama liječnika prema osobi kojoj se pomaže kao pacijentu. Najpoznatiji grčki liječnik Hipokrat (oko 460. – 377. pr.n.e.) začetnik je ideje da liječnici prije stupanja u službu trebaju položiti …