ČETVRTI SIMPOZIJUM (ARHIVA2019)

November 17, 2022 0 Comments

Poštovane kolege!

U Brčkom od 15.-17.03.2019 godine se održava Četvrti simpozijum medicinskih sestra i tehničara sa međunarodnim učešćem.

Organizator je udruženje medicinskih sestara i tehničara „Medicinar“ Brčko distrikt BiH

Sadržaj simpozijuma

Plenarna tematika

* I Okrugli sto:

 Percepcija medicinske sestre tehničara u javnost

*II Okrugli sto

 Pozvano predavanje

Saopštenje stručnih radova:

Usmena i poster prezantacija

Prijedlog za prijavu stručnih radova:

*Primjeri iz prakse: prevencija,zdravstvena njega,dijagnostika

*Primarna zdravstvena zaštita

*Internistička oblast

*Hirurška oblast

*Pedijatrija,ginekologija i akušerstvo

*Psihijatrija i CMZ

*Fizijatrija i stomatologija

*Slobodne teme

Usmena prezentacija je ograničena u trajanju od sedam minuta,sažetke svojih radova dostaviti do 01.03.2019 komisiji za odabir stručnih radova, isključivo na ovaj mail simpozijum2019brcko@gmail.com.

S poštovanjem,

Organizacioni odbor