O nama

November 16, 2022 0 Comments

Na osnivačkoj skupštini održanoj 10.05.2003. godine donesena je odluka o osnivanju udruženja zdravstvenih tehničara “Medicinar”.

Svrha i ciljevi osnivanja i postojanja udruzenja su: Očuvanje i zaštita profesije zdravstvenih tehničara; Zadovoljavalnje stručnih i ličnih potreba zdravstvenih tehničara te zaštita zdravlja građana.

Reisa Džemaludina Čauševića 1, Brčko distrikt BiH

mail: medicinar.brcko@gmail.com
tel. +387 (0)49 217 422
fax. +387 (0)49 216 050