O nama

Na osnivačkoj skupštini održanoj 10.05.2003. godine donesena je odluka o osnivanju udruženja zdravstvenih tehničara “Medicinar”.…

Zdravstveni centar Brčko

JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Reisa Džemaludina Čauševića 1 76100 Brčko distrikt BiH telefon: 049/234-740 centrala:…

Hipokratova zakletva

Hipokratova zakletva nastala je prije 2500 godina i prvi je kodeks liječničke etike u kojem…